Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boji verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep/dagtaak
Gezondheidgegevens
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Boji verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen wij om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij om toestemming van hun ouders of voogd.

 Waarom we gegevens nodig hebben:

Boji verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van de diensten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief of mailing
  • Continuïteit van de behandelingen

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Boji zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Boji hanteert de volgende bewaartermijn: tot 1 jaar na uw laatste behandeling

Delen met anderen

Boji deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Boji gegevens verwerken, sluit Boji een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boji blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek:

Boji gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bojiholistischepraktijk.nl. Boji zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Boji neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bojiholistischepraktijk.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Boji kunt u ons als volgt bereiken:

Anita Sonnemans:
Heuvel 9a
5712 EH Someren
KvK: 77991990
E-mail: anita@bojiholistischepraktijk.nl

Marij Minten
Hogeweg 56
5715 PV  Lierop
KvK: 77992924
E-mail: marij@bojiholistischepraktijk.nl